• Reklamacje

Warunki zwrotu i reklamacji – kto i kiedy może zwrócić przedmiot.


Komu przysługuje prawo do zwrotu zakupionego produktu?

Masz prawo do zwrotu, kiedy kupujesz jako konsument, czyli:

a) jesteś kupującym, który nie prowadzi działalności gospodarczej
b) prowadzisz działalność gospodarczą i jako osoba fizyczna kupujesz przedmiot na potrzeby swojej działalności, ale zakup nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego[1].

Przykład: drukarka zakupiona na potrzeby warsztatu samochodowego.

[1] Dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych, zgodnie z art. 38 a. Ustawy o prawach konsumenta w zw. z art. 385(5) kodeksu cywilnego.

Sprzedający może odmówić prawa do zwrotu, gdy:

 1. a) produkt, który kupujesz spełnia jedno z poniższych kryteriów (zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta – art. 38):
 2. produkty z krótkim terminem przydatności do użycia lub takie, które szybko się psują – na przykład: twaróg, świeże warzywa
 3. nagrania dźwiękowe, wizualne, programy komputerowe, które dostaniesz w zapieczętowanym opakowaniu i je otworzysz – na przykład: zdejmiesz folię ochronną z fabrycznie nowej gry lub płyty z muzyką czy filmem
 4. dzienniki, periodyki lub czasopisma (z wyjątkiem umów o prenumeratę)
 5. usługi lub przedmioty, których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad czym przedsiębiorca nie ma kontroli, a które mogą wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – na przykład produkty inwestycyjne, takie jak: sztabki złota, złote monety kolekcjonerskie, srebro, platyna
 6. rzeczy wyprodukowane na Twoje indywidualne zamówienie, według Twoich wytycznych – na przykład koszulka z zaprojektowanym przez Ciebie nadrukiem
 7. rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po jego otwarciu nie możesz zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę – na przykład: bielizna osobista, test ciążowy, końcówki do szczoteczki elektrycznej, soczewki kontaktowe, maseczki
 8. treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli świadczenie rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i po tym, jak przedsiębiorca poinformuje Cię o utracie prawa odstąpienia od umowy – na przykład pobranie ebooka, kodu do gry
 9. rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na ich charakter, trwale połączysz z innymi rzeczami – na przykład: olej samochodowy, który wlejesz do auta
 10. produkty lecznicze w rozumienia prawa farmaceutycznego, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z apteki – na przykład: leki OTC (bez recepty).

Rezygnacja z zakupu – jakie masz możliwości

Jeśli kupisz w Smart Bunny Market, ale zmienisz zdanie i zechcesz zrezygnować z tego zakupu, możesz zwrócić produkt przesyłając stosowną informację za pomocą formularza kontaktowego.

Zwrot produktu

Nie przyjmuję zwrotów od firm (nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych w przypadku, o którym mowa w art. 38 a. Ustawy o prawach konsumenta w zw. z art. 385(5) kodeksu cywilnego)

Otrzymałeś gratis? – w przypadku zwrotu towaru odeślij go również do nas.

Otrzymałeś rabat na kolejną sztukę? – w przypadku zwrotu towaru pomniejszymy zwrot wpłaty o wartość udzielonego rabatu.


Czas na poinformowanie sprzedającego i nadanie przesyłki

Gdy zwracasz towar, musisz poinformować o tym sprzedającego, a następnie nadać do niego przesyłkę zwrotną. Dowiedz się, jak to zrobić i ile masz na to czasu.

Poinformuj sprzedającego o zwrocie

Zgodnie z prawem masz maksymalnie 14 dni (licząc od następnego dnia po otrzymaniu przesyłki), aby powiadomić sprzedającego o zwrocie towaru.

Aby poinformować sprzedającego o zwrocie, wypełnij formularz zwrotu towaru.  W ten sposób sprzedający dostanie informację o Twojej rezygnacji. Nie musisz już wysyłać żadnych dodatkowych dokumentów, wiadomości, ani też potwierdzać zwrotu telefonicznie.

Ile masz czasu na nadanie przesyłki zwrotnej

Po wypełnieniu Formularza zwrotu towaru masz kolejne 14 dni kalendarzowych, aby nadać przesyłkę.

Sposób nadania przesyłki zwrotnej

Przesyłkę nadasz na koszt własny.

Pakowanie przesyłki zwrotnej

Jako nadawca przesyłki to Ty odpowiadasz za jej bezpieczne zapakowanie tak, aby dotarła do sprzedającego nieuszkodzona.

Każdy przewoźnik ma swoje instrukcje właściwego pakowania przesyłki. Zobaczysz je, gdy wybierzesz metodę dostawy i wyślesz Formularz zwrotu towaru. Koniecznie zapoznaj się z ich treścią, zanim nadasz swoją paczkę.

Przede wszystkim:

 • odpowiednio zabezpiecz towar – wybierz opakowanie dostosowane do towaru, na przykład karton, foliopak, odpowiednie wypełnienie przesyłki itp.
 • usuń starą etykietę
 • nie przyklejaj etykiety na oryginalnym opakowaniu towaru, tylko na kartonie lub na materiale pakunkowym
 • jeżeli zakupiony towar dotarł do Ciebie na palecie, również przygotuj przesyłkę zwrotną na palecie.

Gratis do zakupu

Jeśli do zakupionego przedmiotu sprzedający dołączył gratis, to należy go zwrócić razem z odsyłanym produktem/zamówieniem.

Uszkodzenie zwracanego towaru

Sprzedający może pomniejszyć kwotę zwrotu Twojej wpłaty, jeśli zwrócony towar:

 • został przez Ciebie uszkodzony
 • będzie nosić ślady użytkowania, które świadczą o tym, że towar był używany w większym stopniu/bardziej niż wymaga tego sprawdzenie jego właściwości – na przykład będzie brakowało elementów, widoczne będą ślady noszenia, metki zostaną oderwane, uszkodzone zostaną naklejki itp.

Przesyłka została uszkodzona lub zaginęła w transporcie:

 • złóż reklamację do przewoźnika, w przypadku wysyłki na koszt własny
 • skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego

Zwrot wpłaty od sprzedającego

Ile czasu ma sprzedający na zwrócenie Ci kosztów zamówienia?

To zależy od formy i powodu rezygnacji z zakupu:

a) anulowanie zakupu – sprzedający powinien zwrócić Ci koszt zamówienia w ciągu 2 dni roboczych od dnia anulowania zakupu.
b) zwrot z tytułu odstąpienia od umowy (powody odstąpienia w Formularzu: Nie pasuje mi, Zakup przez pomyłkę, Odstąpienie bez podania przyczyny, Niezgodny z opisem, Nie dotarł na czas) – sprzedający powinien zwrócić Ci wpłatę niezwłocznie po otrzymaniu i sprawdzeniu towaru, czyli w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zmiany statusu przesyłki zwrotnej na Dostarczona, ale nie później niż 14 dni od chwili, gdy otrzyma wypełniony przez Ciebie formularz zwrotu towaru. Status przesyłki zwrotnej widoczny jest w szczegółach zakupu.
c) zwrot w wyniku reklamacja (wada produktu) (powody odstąpienia w Formularzu: Brakujący element, Produkt uszkodzony, ale paczka jest cała, Produkt i paczka uszkodzona (w transporcie), Wada wykryta podczas użytkowania) – oznacza, że poprzez Formularz zwrotu towaru wnioskujesz do sprzedającego o całkowity lub częściowy zwrot pieniędzy. Sprzedający rozpatrzy Twój wniosek w trybie reklamacyjnym, w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu jego wysłania i jeśli uzna Twoją reklamację zwróci Ci wpłatę.

Jeżeli chcesz, aby sprzedający wymienił, dosłał brakujący element lub usunął wadę reklamowanego produktu, zgłoś reklamację bezpośrednio do niego (w ofercie sprzedającego w części Reklamacja znajdziesz informacje, jak to zrobić).

W jaki sposób sprzedający zwróci Ci wpłatę?

To, w jaki sposób otrzymasz zwrot swojej wpłaty, zależy od wybranej przez Ciebie metody płatności.

Jeśli Twój zakup został opłacony:

 • szybkim przelewem – zwrot wpłaty dostaniesz na rachunek bankowy, z którego opłacono transakcję
 • BLIKiem – zwrot wpłaty dostaniesz na rachunek bankowy
 • kartą płatniczą – zwrot wpłaty dostaniesz na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej
 • przelewem tradycyjnym – zwrot wpłaty dostaniesz na rachunek bankowy, z którego opłacono transakcję. W przypadku braku danych lub zwrotu płatności z placówki pocztowej, Smart Bunny Market skontaktuje się z Tobą i poprosi Cię o dane do zwrotu płatności.

 

Dodatkowe informacje

Prawo do rękojmi posiada Konsument.

W przypadku konieczności odesłania towaru proszę zabezpieczyć właściwie towar do wysyłki.  

 

 • Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu wad fizycznych bądź prawnych (rękojmia) Towaru zakupionego przez tego Konsumenta.
 •  Usługodawca rozpatruje reklamację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uprawnienia przysługujące Konsumentowi określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (wersja jednolita: Dz. U. z 2014 poz.121) w brzmieniu zmienionym przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz.827).
 • W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Przedsiębiorcy jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 • Usługodawca nie jest producentem Towarów. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych można składać poprzez Allegro lub pisemnie. Reklamację w ramach rękojmi można złożyć w dowolnej formie - mail, list opisujący wadę wraz ze zdjęciem dokumentującym wadę.  Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej, jeśli zakupiony produkt taką posiada. 
 • Usługodawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do złożonej reklamacji w czasie do 14 dni. W przypadku braku kontaktu, reklamacje uznaje się za zasadną.

 Jako konsument możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, możesz złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

 • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny